«ضد امپریالیسم» در جنبش روژاوا

«ضد امپریالیسم» در جنبش روژاوا

در مورد مشخصِ جنبش روژاوا باید تأکید کرد که جنبشی یک‌دست و تماما چپ‌گرا و مترقی نیست. نمودهای عینی‌ای از گرایشی ارتجاعی در جنبش روژاوا مشاهده می‌شود که نه تنها موجب نارضایتی مردم منطقه شده‌است که ادعاهای ترقی‌خواهانه یا سوسیالیستی جنبش روژاوا را نیز در درازمدت به زیر...
پ.ک.ک و «سوژه‌ی انقلاب» در روژاوا‌

پ.ک.ک و «سوژه‌ی انقلاب» در روژاوا‌

مدافعانِ غیرانتقادیِ جنبش روژاوا، کانتون‌های روژاوا را تحقق این نظریه و به مثابه مقاومتی محلی، بدیلی برای سرمایه‌داری و اشکال سرکوب‌گر دولت تلقی می‌کنند. آن‌چه موافقانِ این رویکرد نمی‌توانند به‌طور عینی و آشکار نشان دهند، رابطه‌ی واقعیت زندگی سیاسی و اجتماعی در شمال...
مسأله سوریه: یک انقلاب اما دو پروژه

مسأله سوریه: یک انقلاب اما دو پروژه

  امیر کیان پور از رادیو زمانه در بخش دوم گفتگویش با جوزف ضاهر ،  با بازگشت به سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، از خاستگاه دوگانه خیزش مردم سوریه می‌پرسد، از نسبت بهار عربی در سوریه با پروژه‌ کنفدرالیسم دموکراتیک در روژاوا، و در نهایت از اختلاف کردها و عربهای انقلابی در جریان...
بیانیه جمعی از فعالان فلسطینی در پاسخ به گفتمان نگران کننده پیرامون سوریه

بیانیه جمعی از فعالان فلسطینی در پاسخ به گفتمان نگران کننده پیرامون سوریه

هرنوع بحثی در مورد سوریه که نقش مرکزی بشار اسد و رژیم او را  در ویران کردن سوریه نادیده بگیرد، مستقیما ناقض  اصول همبستگی است  که به آن پایبندیم.  افرادی که نگرانی های  کنونی  سوری های تحت محاصره را در تحلیل های خود در نظر نمی گیرند دیگر مورد قبول ما نیستند.  اگرچه...
فدرالیسم یک گزینه است،  اما به رسمیت شناختن حقوق و خواسته های اقوام و ملیت ها یک الزام است

فدرالیسم یک گزینه است، اما به رسمیت شناختن حقوق و خواسته های اقوام و ملیت ها یک الزام است

برای حل مساله ی کردها و ایجاد سوریه ای دموکراتیک،  هیچ راهی به جز به رسمیت شناختن کردها به عنوان یک ملیت و حمایت بی قید و شرط از  حق تعیین سرنوشت کردها در سوریه و دیگر مناطق خاورمیانه وجود ندارد.  این امر به معنی اتخاذ رویکردی غیر انتقادی نسبت به سیاست های رهبری حزب...
ایجاد پیوند بین اهمیت جان سیاهپوستان و اهمیت جان سوری ها

ایجاد پیوند بین اهمیت جان سیاهپوستان و اهمیت جان سوری ها

با وجود  تفاوت های بین تجربیات تاریخی آزادیخواهان آمریکایی آفریقایی تبار و انقلابیون سوری، یک وجه مشترک بین آنها وجود دارد: آنها غیر خودی و فاقد صفات انسانی تلقی شده اند. همچنین از  تبعیض و تعصب  استفاده شده تا بر سر راه مبارزات عدالت خواهانه شان مانع گذاشته شود....